"स्वामी विवेकानंद" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

छो.ब.
(शु ले)
11) दैव नावाची कोणतीही गोष्ट नाही आपल्याला जबरदस्तीने काही करावयास भाग पाडील अशी कोणतीही गोष्ट या जगात नाही.<br>
12) धर्म म्हणजे मानवी अंत:करणाच्या विकासाचे फळ आहे. यास्तव धर्माचा प्रमाणभूत आधार पुस्तक नसून मानवी अंत:करण आहे.<br>
[[वर्ग:धर्माचे तत्वज्ञान]]
१३५

संपादने