"म्हणी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

९९ बाइट्सची भर घातली ,  १ वर्षापूर्वी
व्यक्ती कितीही जुनी झाली तरि, त्याची कला जुनी होत नाही.
(व्यक्ती कितीही जुनी झाली तरि, त्याची कला जुनी होत नाही.)
बंदर कितना भी बुढा हो जाए, मगर छलांग मारणा नही भूलता |<br />
<br />
 
===[[स्वर]]===
[[मुळाक्षर वर्ग#त वर्ग|त वर्ग]] - [[#मुळाक्षर त|त]] [[#मुळाक्षर थ|थ]] [[#मुळाक्षर द|द]] [[#मुळाक्षर ध|ध]] [[#मुळाक्षर न|न]]<br>
[[मुळाक्षर वर्ग#प वर्ग|प वर्ग]] - [[#मुळाक्षर प|प]] [[#मुळाक्षर फ|फ]] [[#मुळाक्षर ब|ब]] [[#मुळाक्षर भ|भ]] [[#मुळाक्षर म|म]]<br>
[[मुळाक्षर वर्ग#य वर्ग|य वर्ग]] - [[#मुळाक्षर य|य]] [[#मुळाक्षर र|र]] [[#मुळाक्षर ल|ल]] [[#मुळाक्षर व|व]] [[#मुळाक्षर श|श]] [[#मुळाक्षर ष|ष]] [[#मुळाक्षर स|स]] [[#मुळाक्षर ह|ह]] [[#मुळाक्षर ळ|ळ]] [[#मुळाक्षर क्ष|क्ष]] [[#मुळाक्षर ज्ञ|ज्ञ]]
 
 
अनामिक सदस्य