"म्हणी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

३ बाइट्स वगळले ,  १ वर्षापूर्वी
* हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र.
* हत्ती गेला आणि शेपूट राहिलं.
 
* हा सूर्य हा जयद्रथ.
* हात काढणे
* हातचे सोडून पळत्याच्या मागे.
''संस्कृतपर्यायः '' - श्व: मयूराद् अद्य कपोतो वर:।
 
 
* हाताची पाची बोटे सारखी नसतात.
''संस्कृतपर्यायः '' - पिण्डे पिण्डे मतिर्भिन्ना
 
 
* हातच्या कंकणाला आरसा कशाला?
''संस्कृतपर्यायः '' - प्रत्यक्षदृष्टे न तु मानमन्यत्
* हात दाखवून अवलक्षण कशाला?
 
* हौस राजाची अन नांदणुक कैकाड्याची.
 
* हात दाखवून अवलक्षण कशाला?
* हौस राजाची अन नांदणुक कैकाड्याची
 
==मुळाक्षर ळ==
३९

संपादने