"म्हणी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

 
==मुळाक्षर ल==
* लंकेत सोन्याच्या विटा.
''संस्कृतपर्यायः '' - शून्यालये दीपवत्
 
 
* लग्न बघावे करून अऩ घर पहावे बांधून.
* लहान तोंडी मोठा घास.
''संस्कृतपर्यायः '' - लघुतुण्डे गुरुपिण्ड:
* लवकर निजे, लवकर उठे, तया ज्ञान, संपत्ती, आरोग्य लाभे.
* लगा लगा मला बघा.
 
 
* लवकर निजे, लवकर उठे, तया ज्ञान, संपत्ती, आरोग्य लाभे.
* लाखाचे बारा हजार.
* लाथ मारेन तिथे पाणी काढीन.
* लेकी बोले सुने लागे.
* लोका सांगे ब्रम्हज्ञान आपण कोरडे पाषाण.
 
* लगा लगा मला बघा.
* लंकेत सोन्याच्या विटा.
''संस्कृतपर्यायः '' - शून्यालये दीपवत्
 
==मुळाक्षर व==
३९

संपादने