"म्हणी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

* भटाला दिली ओसरी भट हात पाय पसरी.
* भरवशाच्या म्हशीला टोणगा.
 
* भीक नको पण कुत्रा आवर.
* भित्यापाठी ब्रह्मराक्षस.
''संस्कृतपर्यायः '' - भीतं भापयते विधि:
* भीक नको पण कुत्रा आवर.
 
 
* भुकेला कोंडा, निजेला धोंडा.
३९

संपादने