"मोक्ष" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

२,१९६ बाइट्सची भर घातली ,  ३ वर्षांपूर्वी
==श्रीमद्‌भगवद्‌गीता==
 
===श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : चौथा अध्याय (ज्ञानकर्मसंन्यासयोग) ४.१६===
'''मूळ श्लोक'''
किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।
 
कर्म काय व अकर्म काय याचा निर्णय करण्याच्या बाबतीत बुद्धिमान मनुष्यही संभ्रमात पडतात. म्हणून ते कर्माचे तत्त्व मी तुला नीट समजावून सांगेन. ते कळले की तू अशुभापासून म्हणजेच कर्मबंधनातून सुटशील. ॥ ४-१६ ॥
 
 
'''मूळ श्लोक'''
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ।
कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ४-३२ ॥
'''संदर्भित अन्वयार्थ'''
 
'''एवम्‌''' = अशाप्रकारे, '''बहुविधाः''' = आणखीसुद्धा नानाप्रकारचे, '''यज्ञाः''' = यज्ञ, '''ब्रह्मणः''' = वेदाच्या, '''मुखे''' = वाणीमध्ये, '''वितताः''' = विस्ताराने सांगितले गेले आहेत, '''तान्‌''' = ते, '''सर्वान्‌''' = सर्व, '''कर्मजान्‌''' = मन, इंद्रिय व शरीर यांच्या क्रियांद्वारे संपन्न होणारे आहेत, '''विद्धि''' = (असे) तू जाण, '''एवम्‌''' = अशाप्रकारे, '''ज्ञात्वा''' = तत्त्वतः जाणून (त्यांच्या अनुष्ठानाद्वारे संपूर्ण कर्मबंधनातून), '''विमोक्ष्यसे''' = तू मुक्त होशील ॥ ४-३२ ॥
 
'''अर्थ'''
 
अशा प्रकारे इतरही पुष्कळ प्रकारचे यज्ञ वेदवाणीत विस्ताराने सांगितले गेलेले आहेत. ते सर्व तू मन, इंद्रिये आणि शरीर यांच्या क्रियांनी उत्पन्न होणारे आहेत, असे समज. अशाप्रकारे तत्त्वतः जाणून त्यांचे अनुष्ठान केल्याने तू कर्मबंधनापासून सर्वस्वी मुक्त होशील. ॥ ४-३२ ॥
२७७

संपादने